מאיר מרגלית – "החייל האמיץ שווייק‭."‬ הקהל, שאהב אותו ואימץ אותו אל לבו, אמר באמצעותו אמירת מספיק-ודי למה שהיה ניגודו