איסאק באבל – בין היהודים דוברי הרוסית שבלטו בחיים התרבותיים של רוסיה הסובייטית