קבוצת סופרים יהודים בברית המועצות ובהם דוד פינסקי ופרץ מארקיש – משוררי יידיש הצעירים חיפשו בנבכי שפת יידיש אחרי מגמות ומשמעויות חדשות.