קבוצת סופרי יידיש בארצות הברית בשנות ה‭.20-‬ יושבים (משמאל לימין‭:(‬ יעקב סטודולסקי, יעקב גלאטשטיין, ציליה דראפקין, נ"ב מינקוב. עומדים: א' ליילס, ב' אלקוויט, מ' ליכט – שנות ה‭20-‬ וה‭30-‬ מסמנות את שיאו של המודרניזם בספרות יידיש בארצות הברית