שער הפואמה של פרץ מארקיש "די קופע" (הערמה) שהופיעה בשנת ‭– 1922‬ מעין קדיש מודרני לקורבנותיו של פוגרום