ס' יזהר – הבולט בסופרי דור תש"ח שהיו רחוקים מן המהלך המודרניסטי, אבל הוא המשיך בפיתוח מסורת סיפורת התודעה המודרניסטית מיסודם של גנסין וברנר