בחמש או שש השנים שלפני מלחמת העולם הראשונה מופיעות בזו אחר זו כמה מיצירות המופת של המודרניזם העברי, ובהן יצירותיהם של גנסין, ברנר ועגנון. בתמונה: ברנר (שני מימין) ועגנון (משמאל) בחברת אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ (אז"ר) ודוד שמעונוביץ (שמעוני)