אליעזר שטיינמן (כאן בתמונה מראשית שנות ה‭30-‬ עם אברהם שלונסקי) – חידוש מהפכני בהחלטה למסור את עיקר או גם את כל הרצף הסיפורי על פי השתקפותו בתודעה של גיבור או של גיבורים מסוימים