י"ח ברנר – בן דור המספרים הצעירים שהפכו את המהלך המודרניסטי למסלול מרכזי בהתפתחות הסיפורת העברית