יחיאל פרלמוטר (אבות ישורון) – המפגש בין הניגודים הנפשיים והפואטיים שבו, העמיד שירה מלאת קסם