נתן אלתרמן – הביא את הניאו-סימבוליזם הארצישראלי לידי גיבושו המבריק ביותר וכבש בשבילו את לבותיהם של בני הדור הצעיר