אברהם שלונסקי (כאן בציור של ציונה תג'ר) – האות לפנייה המחודשת של חלק מן המשוררים החדשנים אל הסימבוליזם ניתן בשיריו של שלונסקי מסוף שנות ה‭20-‬ וראשית שנות ה‭30-‬ שרוכזו בספרו "אבני בוהו"