דוד פוגל – המודרניזם העברי בחוץ-לארץ (פומרנץ, לנסקי, לאה גולדברג הצעירה, פרייל ועוד) הגיע להישגים שאינם נופלים מאלה של זה הארצישראלי