גבריאל פרייל – שירים לא מחורזים ולא שקולים, בדגמים שונים של ריתמוס חופשי. שאב את המטפוריקה שלו מן ההווי העירוני