יוצרים צעירים יותר, שנכנסו לתחום השירה בסוף העשור הראשון של המאה ה‭,20-‬ ובהם אברהם בן יצחק, אביגדור המאירי (כאן בתמונה משנת ‭(1922‬ ואורי צבי גרינברג, נתנו ביטוי ברור יותר לחדירת המודרניזם