אברהם שלונסקי (בתמונה שצולמה בקפה "כסית" נראים במחיצתו בין השאר לאה גולדברג, יוכבד בת-מרים, ישראל זמורה ומשה ליפשיץ) היה "נותן החוקים" למתרגמים מבני הדור וגישתו מאפיינת במידה רבה את תפיסת העולם התרגומית שלהם