תרגומים בספרות העברית בתקופת המודרניזם

תרגומים בספרות העברית בתקופת המודרניזם עמינדב דיקמן בדומה לכל חלוקה של הספרות לתקופות , קשה לתחום את תקופת המודרניזם בספרות העברית בגדרים ברורים . לפי החלוקה המקובלת , נפתחה תקופת המודרניזם בספרות העברית עם תום מלחמת העולם הראשונה , פחות או יותר , ונמשכה עד ימי קום מדינת ישראל . כמו כן , מטבע הדברים , המשיכו בני דור זה להניב יצירות מתורגמות עוד שנים רבות לאחר מכן . הפואטיקה שנקטו באמנות התרגום המשיכה אף היא למלוך בכיפה זמן רב לאחר שמעמדה המרכזי של הפואטיקה שלהם , שבה נקטו ביצירה המקורית , כבר החל להתערער , בעיקר עם עלייתן של משמרות אחרות בספרות העברית , בשנות ה40– וה . 50– כאשר מדובר בספרות מתורגמת , נראה שיש להאריך את תחום התקופה הנדונה הרחק עד שלהי שנות ה , 60– ואולי אפילו עד ראשית שנות ה70– ( ובמקרה של מתרגמים יחידים בני הדור – גם עד שנות ה . ( 80– באופן כללי אפשר לומר כי המאפיין את התקופה הזו הינו ההבדל הברור הקיים בין תרגומי שירה לבין תרגומי פרוזה . בתרגומי פרוזה היו למתרגמי דור זה הישגים גדולים , אולם בתרגומי שירה הם הצטיינו אף יותר . תרגומים אלה עמדו בפסגת עשייתם התרגומית ( גם ל...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר