כניסתן של נשים לטריטוריית הקרב על המדינה הותנתה ביכולתן לאמץ מודלים מגדריים של גבריות – כרזה הקוראת לנשים להתגייס לצבא בימי מלחמת העולם השנייה