כרזה משנות ה‭.30-‬ ייצוג החזון ומימושו היו נחלת הגברים, כיוון שנדרשו להן היכולת הפיזית ותכונות רוח וגוף גבריות טיפוסיות