צנחנים אחרי צניחה. ההגמוניה הלאומית עוצבה כמפעל משותף שהוטל על גברים לממש אותו