יעקב שטיינברג – השפעת הדקאדנס והסימבוליזם על הספרות העברית הוצגה כעובדה קיימת, לעתים בסתירה לגילויים אחרים