יונתן רטוש – מודרניסטן בעל זיקה לניטשה שקלט ממנו את תפיסת האדם המודרני כאדם טראגי