פרידריך ניטשה בזמן שבו כתב את "כה אמר זרטוסטרא" – הפרדוקס שבהשפעתו על הסופרים וההוגים העבריים במעבר שבין המאה ה‭19-‬ למאה ה‭20-‬