כריכת הספר "שלמה המלך" מאת ביאליק ‭.(1923)‬ האסכולה של "בצלאל" ביקשה ליצור סגנון אמנות עברי חדש בעל זיקה לעברו