מודרניזם

הכנסת . העיטור העשיר והמגוון שהיה בו כלל עבודות אמנות בטכניקות רבות : פסיפסים , תבליטים 6 ויטראז'ים . היו בו סמלים שאובים מהמסורת היהודית ומהממצאים הארכיאולוגיים בארץ–ישראל . החזרה לסמלים יהודיים מסורתיים בלטה כחידוש בתחילת המאה ה20– והיתה מנוגדת לנהוג ברוב בתי הכנסת המונומנטליים של המאה ה . 19– סמלי בית המקדש , מנורת שבעת הקנים , השופר , אריות או נשרים , מוטיבים הכרוכים במיתוס הגלות והגאולה , פינו מקום , במהלך המאה ה , 19– לשני סמלים שנבחרו לייצג את היהדות כמכלול כלפי חוץ וכלפי פנים – המגן דוד ולוחות הברית . הם הוצבו בהבלטה בראשי תרנים שעל גגות בתי הכנסת ובאולמות התפילה בדומה לצלב מעל לכנסיות הנוצריות . הדבר תאם את שאיפת היהודים להגדיר סימני היכר ברורים ליהדות ולהציגה כתרבות וכדת . שנות ה20– וה30– של המאה ה20– הביאו עמן כיוון מודרני יותר בתכנון בתי כנסת . במקומות אחדים באירופה נבנו בתי כנסת שצורתם מאסיבית , גיאומטרית ורציונלית . אבל עליית הנאצים לשלטון ומלחמת העולם השנייה הפסיקו את ההתפתחות באירופה . לעומת זאת , הגירת אדריכלים בעלי שם מאירופה לארצות הברית גרמה , בין היתר , למשב רוח חד...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר