ראשית המודרניזם: דקאדנס, סימבוליזם, אימפרסיוניזם

ראשית המודרניזם : דקאדנס , סימבוליזם , אימפרסיוניזם " התבונה הטהורה" מזה ו"התבונה המעשית" מזה . בתולדות האמנות והספרות "מכסה" המושג מודרניזם שלל תופעות מאוחרות בהרבה לאלו המזוהות עם המודרניזם הסוציותרבותי . כאן הוא מזוהה בעיקר עם זרמים וקבוצות שפעלו מראשית המאה ה20– ( ויש אומרים , משלהי המאה ה , ( 19– הגיעו למלוא גיבושם סמוך למלחמת העולם הראשונה או מיד לאחריה , והוסיפו והתפתחו עד לאמצע המאה . אבל במציאות שנוצרה בארצות המערב אחרי מלחמת העולם השנייה הגיע המודרניזם האמנותי בהדרגה למיצוי האפשרויות שהיו גלומות בו ולסוף דרכו . את מקומו ירש הפוסט–מודרניזם , המבוסס על הנחות רוחניות הפוכות מאלה שעליהן התבסס המודרניזם , ובעיקר על שלילת הקיום של האמת , המוסר והיופי כישויות אובייקטיביות , המצויות מחוץ לתחומו של השיח הדן בהן . כמושג המציין סגנון אמנותי הקיף המודרניזם מכלול של תופעות , שלא תמיד הן עולות בקנה אחד זו עם זו , והוא היה , למעשה , זירת מאבק בין כיוונים סגנוניים שונים ומנוגדים יותר משהוא ביטא קונסנזוס כלשהו . עם זאת אפשר לסמן גם מכנים משותפים , שליליים וחיוביים , המאפיינים את מרבית הזרמים ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר