בית הכנסת ברחוב אורניינבורג בברלין, שנבנה בסגנון מזרחי בשנת ‭,1866‬ היה מן הגדולים והמפוארים בתקופתו. בתמונה: בית הכנסת אחרי שנפגע בידי הנאצים