מאיר הלוי לטריס, מן המתרגמים יחידי הסגולה של תקופת ההשכלה – להוציא יחידים לא ניכר בתקופת ההשכלה מאמץ משותף ומקיף בשדה התרגום