רוברט לכמן, מייסד "הארכיון למוזיקה מזרחית ויהודית" באוניברסיטה העברית. לידו: סופיה לנצ'נר