אברהם צבי אידלסון – בשנת 1907 החל לרשום ולהקליט בארץישראל מנגינות שהושרו בעדות השונות. מפעל הכינוס המונומנטלי שלו "אוצר נגינות ישראל" ראה אור בעשרה כרכים