מוזיקה לאומית יהודית

מוזיקה לאומית יהודית ישראל ברטל המושג מוזיקה לאומית יהודית מציין בעת ובעונה אחת אסכולה מוזיקלית שהתקיימה כמה עשרות שנים ( מסוף המאה ה19– עד המחצית השנייה של המאה ה ( 20– ותחום אתנומוזיקולוגי שהתמחה באיסוף ובתיעוד מסורות מוזיקליות יהודיות . ראשיתו של החיפוש השיטתי אחר מוזיקה יהודית לאומית קשורה בהתעוררות התנועה הלאומית היהודית באימפריה הרוסית בעשורים האחרונים של המאה ה . 19– הלאומיות היהודית איחרה להופיע בכמה עשרות שנים לעומת תנועות לאומיות אחרות שקמו במרכז אירופה ובמזרחה כבר בעשורים הראשונים של אותה מאה . "חיבת ציון" נולדה רק בראשית שנות ה , 80– והעניין בתרבות לאומית כחלק מתחיית העם הופיע אף בזמן מאוחר יותר . אף על פי כן , מן הזמן שבו החלו אינטלקטואלים יהודיים במזרח אירופה לעסוק במורשת התרבותית של עמם , הם הדביקו עד מהרה את קצב ההתפתחויות המקבילות באומות האחרות . במקרה המוזיקלי התרחשו התהליכים במהירות כה רבה עד שהרבה ממה שנעשה בתחום הזה אצל היהודים אירע ממש בו בזמן בתרבויות לאומיות אחרות . כך , למשל , החל האיסוף השיטתי של לחנים יהודיים עממיים במזרח אירופה ממש בשנים שבהן ערכו המלחינים ב...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר