לסר אורי – בציוריו האימפרסיוניסטיים ביטא את החיים ואת התרבות הגרמנית, בציוריו הסימבוליסטיים זיהה עצמו כיהודי בנושאיו התנ"כיים והציוניים.