בית כנסת ביום כיפור, ציור של מאוריצי גוטליב – מתח בין זהויותיו, הפולנית והיהודית