חתונה יהודית, ציור של מוריץ אופנהיים, הנחשב לצייר היהודי המודרני הראשון, דבק ביהודיותו חרף הלחץ עליו שימיר את דתו