אמנות יהודית במאה ה-19

מציאות לדמיון , טשטוש הטומן בחובו מצד אחד את בשורת השיגעון והמוות ומצד אחר מבטא את הכמיהה למציאות פלאית ראשונית . תבניות היסוד בשירתו של מאנגר וזיקותיה לרומנטיקה לא השתנו שינוי יסודי מאז ספרו הראשון , וייתכן שיש לראות באחידות זו של תמטיקה ואווירה לא רק מקרה פרטי של משורר מסוים אלא גילוי של האפשרויות המוגבלות שהיה בכוחה של הרומנטיקה להציע לספרות יידיש במאה ה . 20– עם זאת ניתן להבחין בכך שהזיקה אל ההוויה העממית היהודית התהדקה בשירתו של מאנגר בשנות ה , 30– העשור שבו ישב בוורשה והיו לו אפשרויות רבות יותר לבוא במגע הדוק עם אנשים שנשאו בזיכרונם החי את גילויי הפולקלור היהודי . ב1939– פרסם מאנגר מאמר ושמו " פולקלור וספרות , " שבו דגל בהתחברותה המחודשת של ספרות יידיש עם מקורות הפולקלור היהודי כאמצעי " לגלות ולמצוא את הדרך לעם . " במאגר האפשרויות הרחבות של הפולקלור היהודי הבחין מאנגר במגמה " לירית פתטית " המבליטה את המרכיבים המיסטייםרליגיוזיים . סופרי יידיש בעלי נטיות רומנטיות אימצו אותה להם , ולדעתו התחולל על רקע זה מפגש סמוי ביניהם לבין הסופרים העבריים . מאמרו זה של מאנגר נושא בחלקו אופי של מנ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר