איציק מאנגר (במרכז, בין היושבים נתן אלתרמן ומרדכי צאנין) – גיבורי הבלדות שלו שבויים בשליטתם הדמונית של חזיונות שווא