י"ל פרץ – הנטיות הרומנטיות דרו אצלו בכפיפה אחת עם כתיבה ריאליסטית