הרומנטיקה בספרות יידיש

לקריאה נוספת : lations by Golda Werman , New Haven ; London : Yale with an Introduction by David G . Roskies ; with trans- S . Ansky , The Dybbuk and Other Writings , Edited and Nationalism , and the Russian Jews , 1862-1917 , Cam- Jonathan Frankel , Prophecy and Politics : Socialism , University Press , 2002 . fornia Press , 1993 . the Origins of Zionism , Berkeley : University of Cali- Steven Zipperstein , Elusive prophet : Ahad Ha'am and les : University of California Press , 2002 . ter with Late Imperial Russia , Berkeley ; Los Ange- Benjamin Nathans , Beyond the Pale : The Jewish Encoun- bridge : Cambridge University Press , 1984 . הרומנטיקה בספרות יידיש אברהם נוברשטרן  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר