שמעון פרוג – המשורר היהודי-רוסי הראשון שזכה להכרה בזרם המרכזי של הספרות הרוסית, זיהה את הפרסונה השירית שלו עם הסבל הנצחי של העם היהודי