עמוד השער של "ספר השירים" של היינה, המבורג ‭.1827‬ רגישות רומנטית ונושאים רומנטיים מובהקים נשזרים אצלו בלשון אירונית