יהודים ויהדות ברומנטיקה הגרמנית

יהודים ויהדות ברומנטיקה הגרמנית גלילי שחר הרומנטיקה הגרמנית היא אחת מתופעות התרבות המרתקות והמורכבות של העידן המודרני . הרומנטיקה באה לעולם בשנות ה90– של המאה ה . 18– יצירותיה המרכזיות הופיעו סביב שנת , 1800 אך התנועה המשיכה להטביע חותם בשלושת העשורים הראשונים של המאה ה19– וליצור מסורות ספרותיות ומוזיקליות הנותנות את אותותיהן עד המאה ה . 20– את מהותה של הרומנטיקה אפשר ללמוד כאחת מן הצורות המפותחות , המתקדמות ובה בשעה הסותרניות של הנא 4 ר ; ת בגרמניה : היא הקצינה את מפעלי ביקורת התבונה של ההשכלה המאוחרת והביאה על ידי כך את שיח הרציונליזם להפרכה ; היא הפנימה את שיח התיקון האזרחי של המהפכה בצרפת ומתוך התנגדותה לשלטון נפוליון הביאה לעולם את האידיאולוגיה הלאומית ; היא המציאה מסורות ומעשיות עם ובה בשעה גם יצרה תפיסות בלשניות פרוגרסיביות ומתודות אירוניות של ביקורת ספרות . הרומנטיקה היתה קהילה מהפכנית , אוונגרד ספרותי ופוליטי , הפונה כביכול "אחורה" ומחפש דווקא בעבר דגמים מיתולוגיים לחידושה של זהות האדם : כמה מאנשיה אימצו זהויות נוצריות פונדמנטליות והשיבו לחיים דימויים חברתיים ופוליטיים מעולמות...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר