דוד שמעונוביץ (לימים שמעוני) – בשירתו יסוד רומנטי עמוק הקשור לרומנטיקה הרוסית