שאול טשרניחובסקי – ניסיון השתחררות ממועקת היהדות באמצעות מוטיבים ניטשיאניים ומוטיבים של פילוסופיית הטבע