מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ורעייתו רחל בתצלום משנת ‭– 1902‬ פרץ בסערה בשנת 1900 אל הספרות העברית בתשעה ספרים של סיפורת והגות שנכתבו כולם בארבע השנים שקודם לכן