דוד פרישמן, מספר, משורר, עורך, מתרגם, ובעיקר מבקר – זיקה חזקה לתקופות שונות בחיים הרוחניים של אירופה ושל הספרות העברית