מרדכי אהרן גינצבורג – אוטוביוגרפיה עברית ראשונה, כתובה בנימה רומנטית ניכרת. הצנזור הרוסי עיכב את פרסומה המלא כמעט ארבעים שנה