רחל ורנהאגן שנודעה ב"סלון הספרותי" שבביתה – נשים בעלות השכלה נטלו חלק בהתערות בתרבות האירופית