רחל הירש, האישה הראשונה בגרמניה שזכתה בתואר פרופסור