השכלה יהודית בלשון הרוסית

השכלה יהודית בלשון הרוסית מיכאיל קרוטיקוב האידיאולוגיה של ההשכלה י 5 ; אה לראשונה לאימפריה הרוסית בתחילת המאה ה19– בידי סוחרים יהודיים שעברו באוסטריה ופרוסיה , ועד מהרה השתרשה בקרב הצעירים הרדיקליים ויצרה שסע בחברה היהודית שומרת המסורת הדתית . בתקופת משטרו המחמיר של ניקולאי הראשון ( 1855-1825 ) נערכו המלחמות בין המשכילים למתנגדיהם הדבקים במסורת בעברית או ביידיש , כי עד שנות ה40– רק חלק קטן מן האוכלוסייה היהודית ידעה רוסית . אף כי ההשכלה כתנועה לא הצליחה להשיג את מטרתה הפוליטית העיקרית , כלומר להשפיע על מדיניותו של הצאר כלפי היהודים , הפיקו משכילים רבים תועלת מהרפורמה החינוכית של שנת 1841 במוצאם משרות הוראה בבתי הספר היהודיים היסודיים החדשים . עקב כך החלה הרוסית לתפוס בהדרגה את מקומן של הגרמנית והפולנית כשפה הלא–יהודית העיקרית של יהודי רוסיה . תוצאה אחרת של הרפורמה החינוכית היתה ייסודם של סמינרים לרבנים בווילנה ובז'יטומיר בשנת . 1847 במקום לפנות לרבנות – שבעיני האדוקים הם נחשבו בלתי מתאימים לה – נקהלו בוגרי הסמינרים האלה לגימנסיות ולאוניברסיטאות רוסיות , ויצרו את החבורה הראשונה של האינט...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר