ההשכלה היהודית בלשון הגרמנית

הנכבד ביותר שבהטמעת עולמה הערכי של ההשכלה במבנה אמנותי מורכב ומהודק . הסדר הכרונולוגי המהופך לכאורה מלמד על תנודות אידיאולוגיות ואמנותיות אצל מנדלי המבשרות את סוף עידן ההשכלה בספרות יידיש 0 . בגלל סיבות שונות חלה הפסקה בפעילותו הספרותית למשך כעשור ( עד , ( 1886 והחזרה אליה טבועה בחותם השינוי במציאות הרוחניתהתרבותית לאחר הפרעות של . 1882-1881 סוסתי מהווה חידוש בספרות ההשכלה ביידיש מבחינה תמאטית , ז'אנרית ורעיונית כאחת . זו הפעם הראשונה שיצירה משכילית ביידיש מעמידה במרכזה את גורלו ההיסטורי של עם ישראל , מעבר למשמעויות האקטואליסטיות הישירות , ועושה שימוש נרחב באלגוריה ובסמל , אמצעים ספרותיים שמנדלי העביר בחלקם מספרות ההשכלה העברית אל היידיש . ספרות זו נטתה להרבות בקטעים מסאיים , אך משקלם בסוסתי ניכר ביותר גם לעומת הנורמה של התקופה . הם ממחישים את שאיפתו לגבש לשון מסאית ביידיש שתהיה בעת ובעונה אחת נגישה לקבוצות קוראים רחבות ובעלת עוצמה רגשית ואינטלקטואלית . הספר מטיל ספק נכבד בכמה אמיתות של ההשכלה : בזו שטענה כי שילוב היהודים בחברה האזרחית הרוסית , בתמיכתה ובעידודה של הממשלה 0 , הינו גם רצ...  אל הספר
כתר הוצאה לאור

למדא - עמותה לתרבות יהודית מודרנית ע"ר